Cięcie plazmą

Metal technika wpa 3000 compact

Maszyna służy do cięcia blach ze stali węglowych za pomocą palnika plazmowego i gazowego. Arkusz blachy (np. o wymiarach 1500×3000  standard) umieszcza się na stole CNC, następnie rysujemy detal, ewentualnie wgrywamy już gotowy do programu sterującego, ustawiamy prędkości, bazę  i rozpoczynamy cięcie. Po uruchomieniu następuje automatyczne wycinanie fragmentów blach, zgodnie z wcześniej przygotowanym programem cięcia. Wysokość palnika jest automatycznie regulowana podczas cięcia, zapewniając jednakową odległość dyszy palnika od ciętego materiału. Sterowanie maszyny jest wykonane w oparciu o program pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows ENB oraz sterownika mikroprocesorowego BALDOR, sterującego pracą servosilników napędzających osie X i Y oraz modułu utrzymującego jednakową wysokość palnika nad materiałem.

Źródło plazmowe FORMICA z palnikami HYPERTHERM HyDefinition