Włóko chwastownik

Opcja włóki do chwastownika bazuje na standardowej włóce dwusiłownikowej, do której dołączona jest rama z trzema rzędami podwójnych zębów sprężynowych wykonanych z pręta fi 7. Bezpośrednimi korzyściami z zastosowania chwastownika są: zniszczenie chwastów, spulchnienie gleby, polepszenie dostępności składników pokarmowych, pobudzenie do rozkrzewiania oraz uaktywnienie napowietrzania gleby. Opcja włóki do chwastownika łączy w sobie cechy tradycyjnej włóki łąkowej oraz chwastownika dzięki czemu pozwala zaoszczędzić czas pracy na łąkach oraz zwiększyć efektywność prac. Standart mocowania: TUZ kat. II

Dane techniczne
Szerokość [mm] Liczba odlewów Masa włóki [kg] Masa włóko-chwastownika [kg] Liczba zębów [szt]
6000 74 719 874 60