Nowość!
Zamiatarka MTS

Zamiatarka MTS służy do zamiatania powierzchni płaskich takich jak drogi, place i chodniki. Maszyna przeznaczona do agregowania z niewielkim nośnikiem wyposażonym w przedni TUZ. Zamiatarka napędzana jest przez wałek WOM.

  • zaczep wyposażony w kopiowanie terenu,
  • hydrauliczne podnoszenie szufli,
  • hydrauliczny skręt zamiatarki,
  • szczotka boczna (opcja dodatkowa)
  • funkcja odmiatania,
  • gumowy płaszcz między obudową szczotki a szuflą ograniczający wzbijanie się kurzu,
  • łatwo wymienialne szczotki plastikowe lub plastikowo-metalowe,
  • możliwość doposażenia maszyny w zraszacze i zbiornik wody (opcja dodatkowa)

Możliwe obroty wałka WOM prawe i lewe

Możliwa prędkość obrotowa wałka WOM 540 RPM, 1000 RPM i 2000 RPM

Dane techniczne
Szerokość (mm) Masa (kg) Pojemność całkowita zbiornika na śmieci (l) Siłowniki Przepływ Oleju (L/min) Ciśnienie Oleju (bar)
1200 190 67 2 min 40 max 60 max 140 
1400 200 78 2 min 40 max 60 max 140 
1600 210 89 2 min 40 max 60 max 140 

 

Zbiornik wody

Szerokość (mm) Masa (kg) Pojemność zbiornika na wodę (l)
1225 50 200